вівторок, 3 вересня 2013 р.

"Сяйво" - школа нового типу + відеоролик.


   З перших днів заснування школи її керівництво усвідомлювало, що новостворений заклад має стати закладом нового типу. З одного боку, він має забезпечувати міцні знання через дотримання державних стандартів освіти. З іншого боку, така школа має запропонувати якісно відмінну систему підходів як до навчання, так і до виховання. Ретельно вивчивши основні положення Конституції України, Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, нашу увагу привернула уже оновлена в часи Незалежності Національна доктрина розвитку освіти України. 


У новій доктрині було зазначено, що громадськість потребує високоосвічених, духовно здорових молодих людей, здібних творчо реформувати наше суспільство, значно підвищити інтелектуальний потенціал країни, відновити духовну культуруТому випускники середньої школи мають бути готовими до нових суспільних відносин, соціально захищеними й загартованими, морально непохитними, щоб протистояти різним спокусам, готовими до зустрічі з труднощами в умовах конкурентної діяльності. І головне, випускники мають бути здатними до саморозвитку й безупинного самовдосконалення своєї особистості.
    Педагогічний колектив був переконаний, що досягти реалізації таких положень можливо тільки при умові якісно нової системи виховання, а саме – прищеплення вихованцям християнських цінностей, які мають силу виховати справжнє благочестя і сформувати кращі риси християнського характеру.
З самого початку функціонування школи була визначена основна місія школи.

Основна місія школи

Вся педагогічна діяльність: викладання, навчання, виховання підкорені Мудрості Творця і Спасителя світу, Мудрості, яка, окрім інтелектуальних здібностей і навичок критичного мислення, включає в себе проникливість і розважливість, вміння бачити і розрізняти добро та зло, бути справедливим і розсудливим у практичних діях, перебувати у вірних стосунках з Богом, оточуючими людьми і світом. «…бо Господь дає мудрість, з Його уст - знання й розум!... Тоді ти збагнеш справедливість та право, простоту, всіляку дорогу добра..» Прип.2:6,9
Щоденне вивчення Слова Божого як беззаперечного Авторитету сприймається у навчально-виховному процесі не тільки як сукупність певних духовних цінностей, а як сама Істина, яка здатна змінити особистість, сформувати християнський характер: безумовну любов, повагу, послух, скромність, вдячність, працелюбність, милосердя, дружелюбність, впевненість, добрість, ініціативність, статечність. «Усе Писання Богом надхнене, і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова.» (2 Тим.3:16)
   Школа «Сяйво» покликана створити таку атмосферу, яка заохочує учнів до вірності Творцю, веде до такого способу життя, яке сповнене служінням Господу.
Це атмосфера, коли:
  • всі у школі визнають, що кожна дитина унікальна і є даром Божим;
  • щоденна молитва як шлях до духовно зрілості;
  • допомога учню базується на тісному контакті з його батьками. Батьки добре розуміють свою дитину і цілеспрямовано дотримуються вибраної тактики;
  • стосунки учителя з учнем носять спокійний характер;
  • всі педагоги знають можливості учня і налаштовані на його підтримку;
  • життя класу побудоване таким чином, щоб зняти в учня почуття безпорадності і невдачі;
  • система оцінок і заохочення не побудовані на порівнянні.
  • вирішення шкільних проблем розглядається у світлі слова Божого. «Нехай книга цього Закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі.» (Ісуса Навин.1:8)

Реалізація цієї місії почала здійснюватися завдяки впровадженій у школі Комплексній програмі духовного розвитку «Гроно» та Проекту «Спеціальні освітні потреби - СОП».
Програма «Гроно» покликана задовольнити духовні потреби учнів, вчителів, батьків через проведення біблійних уроків, загальношкільних дитячих духовних служінь, через предмет «Християнська етика» у кожному класі, а також через інтеграцію біблійних істин в шкільні предмети.
Програма ставить за мету навчити дітей живому Слову, яке допоможе зрозуміти кожному учню, що є головним у житті людини, яка може стати такою, якою задумав її Бог.
У програмі передбачені систематичні духовні спілкування для вчителів «За Словом Твоїм». Вони покликані допомогти кожному педагогу стати зрілим християнином, який сприймає світ з християнської точки зору, а також має християнські погляди на всі важливі сфери життя.
Лекторій для батьків «У колі християнської сім'ї» допомагає батькам зростати в дусі Божого Слова, Божої любові разом з їхніми дітьми.
«Отець Мій прославиться в тому, якщо рясно зародите й будете учні Мої» Ів. 15:8.
   Найбільшим відкриттям для педагогів, батьків і працівників управління освіти стало те, що такий зміст виховання сам по собі створив умови для якісного навчання учнів. Щороку випускники школи вступають на навчання до найпрестижніших вузів нашої країни та за кордон. Сьогодні у цій школі успішно працюють педагогами окремі випускники нашої школи. А ще- це єдина школа, яка за всю історію свого існування не мала випадків, пов'язаних з дитячою злочинністю. Безумовно, що такі якісні результати навчально – виховного процесу та здобутий авторитет у міському управлінні освіти зробили школу популярною у місті. Є дуже багато бажаючих потрапити до нас навчатися і з боку нецерковних сімей і ми це дуже цінуємо, тому що у нас є прекрасна можливість приводити до Христа все більше і більше людей.Директор школи Г. П. Шостенко.