Про школуЗ Богом завершує 22-ий рік загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ступенів «Сяйво», що при церкві ЄХБ «Різдва» у місті Житомирі. Стародавній Житомир за час свого існування був свідком багатьох чудес, які являв  йому Господь. Диво появи у місті християнської школи зворушило житомирян не тільки видимою красою прекрасної будівлі. Народження  навчального закладу з християнською системою виховання вмістило в собі неоціненні духовні скарби, які може черпати кожен, хто побажає зустрічі з Господом, розпочавши навчання у такій школі.
Якщо звернутися до історії нашої школи, то потрібно засвідчити, що кожен крок її становлення - це крок дивної ласки Божої. Я часто запитувала себе: чому саме ця маленька і непомітна церква євангельських християн-баптистів отримала від Господа у подарунок таку красуню-школу? Чим пояснити особливу  Його турботу про педагогічний склад школи і про всі шляхи, якими мала відбуватися організація такого оригінального освітнього закладу? Відповідь (і дуже проста) знайшлася, коли я  детально ознайомилася з історією нашої церкви.
В часи переслідувань і жорстоких репресій багато членів цієї церкви постраждали саме за поширення Божої правди серед дітей – тобто за християнську просвіту та виховання.
Так пастор цієї  церкви і засновник школи Виноградський Данило Михайлович  був двічі ув'язнений за створення дитячих  недільних шкіл, за проведення сміливих євангелізаційних зібрань для молоді та дорослих. Звичайно, створення християнської загальноосвітньої школи могло бути тільки заповітною мрією для нього. Пригадую одне зі свідчень пастора, яке мене вразило і як педагога, і як навернену християнку уже в період незалежності нашої держави. Спогади  пастора  стосувалися 30-річної давності – періоду ув'язнення. Слухаючи його, я не могла збагнути, як можна було у самотній камері після виснажливої праці і допитів зберігати віру і готовність жертовно служити Ісусу. Тепер я розумію, що палке бажання щирого служіння Господу неодмінно здійсниться,  якщо навіть доведеться чекати  і 30 років.
Отож,  в перші роки Незалежності, коли християни нашої країни відчули перший подих свободи проповіді Євангелія, воскресла у пастора і думка про створення освітньої християнської школи. Таке бажання було почуте Богом і дивним чином задоволене. У квітні 1993 року до нашої церкви з місією завітала група студентів педагогічної християнської Академії з міста Гауда (Нідерланди) на чолі з її ректором Маріусом Гаутманом. На запитання ректора, чи хотіла б церква заснувати християнську школу у місті, її пастор відповів вдячною посмішкою, зі слізьми на очах. Його давня мрія почала здійснюватися...
Відтепер обидві сторони наполегливо працювали над проектом будівництва і шляхами організації навчального закладу. В Нідерландах серед молоді і студентів розгорнулася широка кампанія збирання коштів на будівництво школи. Прихожани Житомирської церкви також усіляко підтримували це служіння, розуміючи, що це є великою справою Божою. Кожен, хто був причетний до цієї справи, працював як для самого Бога, памятаючи слова 126 псалму: «Коли Господь не будує, даремно працюють його будівничі».
 Нарешті у серпні 1995 року було офіційно засновано приватну загальноосвітню християнську школу, а 1-го вересня 20 першокласників сіли за парти  в одній iз кімнат старої будівлі церкви. У будівництві школи Господь дивним чином використовував професійні можливості кожного. Так один із пасторів церкви Петро Степанович Кульбич  очолив будівництво школи від   закладин першого каменю аж до зведення величавої вежі школи. Більше того, цей вірний служитель Господа  і по цей день щиро переймається і духовним вихованням шкільного колективу, і  господарськими питаннями.
На момент започаткування школи у церкві вже були  свої вчителі – практично всі фахівці педагогічної справи. Шкільний опікунський комітет ретельно підбирав вчительський колектив, молитовно підходячи до особистості кожного вчителя, який  мав би присвятити себе не просто праці в школі, а відданому служінню Богу, стати для дітей таким, що «...пас би їх у щирості серця свого і проводив їх мудрістю рук своїх»(Пс.78:72). Значну методичну підтримку і всебічну допомогу вчителі отримували з боку Християнської педагогічної академії «Де Дристар»(Нідерланди), від Міжнародної Асоціації християнських шкіл(МАХШ), трохи пізніше - від Культурно-просвітницького центру сприяння розвитку християнської освіти і культури в Україні (ОГО)
Сьогодні школа налічує 272 учні, які навчаються в 11 класах. Опікунська рада школи, батьківський комітет та 25 педагогів-християн створюють  всі необхідні умови для успішного навчання, виховання і духовного розвитку кожної дитини.
 Великим благословінням для школи є постійна духовна і фінансова  підтримка нашої церкви «Різдва».

Директор школи Г.П. Шостенко


Школа «Сяйво»-школа нового типу
 З перших днів заснування школи її керівництво усвідомлювало, що новостворений заклад має стати закладом нового типу. З одного боку, він має забезпечувувати міцні знання через дотримання державних стандартів освіти. З  іншого боку, така  школа має запропонувати якісно відмінну систему підходів як до начання, так  і до виховання.  Ретельно вивчивши  основні  положення  Конституції України, Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, нашу увагу привернула уже  оновлена в часи Незалежності Національна доктрина розвитку освіти України. У новій  доктрині  було зазначено, що громадськість потребує високоосвічених, духовно здорових  молодих людей, здібних творчо реформувати наше суспільство, значно підвищити інтелектуальний потенціал країни, відновити духовну культуру. Тому випускники середньої школи мають бути готовими до нових суспільних  відносин, соціально захищеними й загартованими, морально непохитними, щоб протистояти різним спокусам, готовими до зустрічі з труднощами  в умовах конкурентної діяльності. І головне, випускники мають бути здатними до саморозвитку й безупинного самовдосконалення своєї особистості.
 Педагогічний колектив був переконаний, що досягти реалізації таких положень можливо тільки при умові якісно нової системи виховання, а саме – прищеплення вихованцям християнських цінностей, які мають силу  виховати справжнє благочестя і сформувати кращі риси християнського характеру.
З самого початку функціонування школи була визначена основна місія школи.

Основна місія школи

  Вся педагогічна діяльність: викладання, навчання, виховання підкорені Мудрості Творця і Спасителя світу, Мудрості, яка, окрім інтелектуальних здібностей і навичок критичного мислення, включає в себе проникливість і розважливість, вміння бачити і розрізняти добро та зло, бути справедливим і розсудливим у практичних діях, перебувати у вірних стосунках з Богом, оточуючими людьми і світом. «…бо Господь дає мудрість, з Його уст - знання й розум!... Тоді ти збагнеш справедливість та право, простоту, всіляку дорогу добра..» Прип.2:6,9
  Щоденне вивчення Слова Божого як беззаперечного Авторитету сприймається у навчально-виховному процесі не  тільки як сукупність певних духовних цінностей, а як сама Істина, яка здатна змінити особистість, сформувати християнський характер: безумовну любов, повагу, послух, скромність, вдячність, працелюбність, милосердя, дружелюбність, впевненість, добрість, ініціативність, статечність. «Усе Писання Богом надхнене, і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова.» (2 Тим.3:16)
         Школа «Сяйво» покликана створити таку атмосферу, яка заохочує учнів до вірності Творцю, веде до такого способу життя, яке сповнене служінням Господу.
         Це атмосфера, коли:
-         всі у школі визнають, що кожна дитина унікальна і є даром Божим;
-         щоденна молитва як шлях до духовно зрілості;
-         допомога учню базується на тісному контакті з його батьками. Батьки добре розуміють свою дитину і цілеспрямовано дотримуються вибраної тактики;
-         стосунки учителя з учнем носять спокійний характер;
-         всі педагоги знають можливості учня і налаштовані на його підтримку;
-  життя класу побудоване таким чином, щоб зняти в учня почуття безпорадності і невдачі;
-         система оцінок і заохочення не побудовані на порівнянні.
-         вирішення шкільних проблем  розглядається у світлі слова Божого. «Нехай книга цього Закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі.» (Ісуса Навин.1:8)

Реалізація цієї місії почала здійснюватися завдяки впровадженій у школі  Коплексній програмі духовного розвитку шкільного колективу «Гроно»  та  Проекту «Спеціальні освітні потреби - СОП».
         Програма «Гроно» покликана задовольнити духовні потреби учнів, вчителів, батьків через проведення біблійних уроків, загальношкільних дитячих духовних служінь, через предмет «Християнська етика» у кожному класі, , а також через інтеграцію біблійних істин в шкільні предмети.
Програма ставить за мету навчити дітей живому Слову , яке допоможе зрозуміти кожному учню, що є головним у житті людини, яка може стати такою, якою задумав її Бог.
     У програмі передбачені систематичні  духовні спілкування для вчителів «За Словом Твоїм». Вони покликані допомогти кожному педагогу стати зрілим християнином, який сприймає світ з християнської точки зору, а також має християнські погляди на всі важливі сфери життя.
Лекторій для батьків «У колі християнської сім'ї» допомагає батькам зростати в дусі Божого Слова, Божої любові разом з їхніми дітьми.  «Отець Мій прославиться в тому, якщо рясно зародите й будете учні Мої» Ів. 15:8.
 Найбільшим відкриттям для педагогів, батьків і працівників управління освіти стало те,  що такий зміст виховання сам по  собі створив умови для якісного навчання учнів. Істина про те, що найперше потрібно шукати Царства Божого, а все інше додасться (Матв.6:33), знайшла своє підтвердження у житті християнської школи. Щороку випускники школи всупають на начання до  найпрестижніших вузів нашої країни та  за кордон. Сьогодні у цій школі успішно працюють педагогами окремі  випускники нашої школи. А ще –   це єдина школа, яка за всю історію свого існування не мала випадків, повязаних з дитячою злочинністю. Безумовно, що такі якісні результати навчально –виховного прцесу  та здобутий авторитет у міському управлінні освіти зробили школу популярною у місті. Є дуже багато бажаючих потрапити до нас навчатися і з боку нецерковних сімей  і ми це дуже цінуємо, тому що у нас є прекрасна можливість приводити до Христа все більше і більше людей.

Проект «Спеціальні освітні потреби» ( СОП)

 Сьогодні можна багато почути про запровадження в освіті України інклюзивного навчання (включення дітей з обмеженими можливостями в навчально-виховний процес в загальноосвітній школі).  Як це не дивно, але  інклюзивним навчанням наша школа почала перейматися ще 10 років тому, коли вчителі-християни почали усвідомлювати, що саме християнська школа і покликана захищати діток з особливими потребами. Ми дещо познайомимо читачів з цією роботою.
Розмірковуючи над навчанням дітей з обмеженими можливостями серед здорових дітей,    вчителі школи «Сяйво» керуються не просто співчуттям до їхніх фізичних хвороб, а бачать в них найважливіше – їхню тонку, живу, вразливу і безсмертну душу.
 Прагнення  нашого колективу полягає не в тому, щоб дітей пристосувати до нашого світу, а в тому, щоб включити їх у активне життя, яке дав їм Господь. Ми відкриваємо для себе думку Ісуса Христа, який у Своєму Слові сказав: «Так-бо полюбив Бог СВІТ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб КОЖЕН, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне» (Ів. 3:16). У цьому місці Святого Письма не говориться про якісь обмеження. Бог полюбив ВСІХ людей, а, отже, і дітей з різними можливостями ВЕЛИЧЕЗНОЮ любов’ю. Саме тому і ми, вчителі, хочемо проявляти таку ЛЮБОВ до дітей з особливими освітніми потребами, відкриваючи для них ще одне слово зі Святого Письма: «Бо Я знаю ті думки, які думаю про вас, - говорить Господь, - думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію» (Єр. 29:11).
Разом з дітьми ми складаємо свою надію на Господа, Який знає кожне життя людини та шлях, яким вона має це життя пройти.
Виконуючи свою християнську місію милосердя і доброчинності, школа «Сяйво» покликана захистити інтереси дітей з обмеженими можливостями, кількість яких у нашій школі збільшується з кожним роком.
За останні роки діяльності школи накопичений чималий досвід з питань інклюзивної освіти як повного й активного залучення дітей з особливими потребами до навчання в загальноосвітній простір. Цей досвід допомагає відобразити нові погляди не лише на освіту, але й на місце дитини у суспільстві. Мета такої діяльності - дати всім учням можливість найбільш повноцінного соціального життя, активної участі в колективі, тим самим забезпечуючи найбільш повну взаємодію і турботу один про одного як членів співтовариства.
З цією метою у закладі діє з 2004 року працює Проект «Спеціальні освітні потреби  «Час допомогти». За період від 2006 року по 2012 рік спеціальна освітня допомога була надана 117 дітям. У минулому 2011-2012 н.р. така ж допомога надавалася 16 дітям з особливими потребами.
Школа радо приймає до своєї сім’ї дітей, які потребують особливої допомоги у навчанні та набутті потрібних навичок спілкування. Навчання таких дітей відбувається за спеціально розробленим індивідуальним навчальним планом,  за адаптованою та модифікованою програмою. Діти з особливими освітніми потребами відвідують уроки за розкладом свого класу, а також декілька разів в тиждень мають додаткові індивідуальні уроки з вчителем. Також звичайні основні уроки в класі супроводжуються вчителем-асистентом. Таке навчання базується на вірі та орієнтуванні на далеку перспективу розвитку дітей, на їхню соціальну адаптацію.
У школі «Сяйво» навчаються діти з різними можливостями. Є діти, які мали б здобувати знання в спеціалізованих закладах, але батьки наполегливо просять, щоб діти залишилися навчатися саме в нашій школі, де вони почувають себе більш захищеними.
Правильно спрямована робота з дітьми з особливими освітніми потребами дає змогу зробити школу місцем емоційно-психологічної захищеності та душевного комфорту кожної особистості. Відповідно до кожної дитини підбираємо форми, методи, прийоми, засоби роботи.
Завдяки індивідуальній роботі з учнем, вчитель має змогу краще вивчити дитину та її індивідуальні особливості, можливості, риси характеру, встановити тісний особистісний зв'язок. Це, звичайно, впливає на покращення результатів навчальної діяльності та соціальну адаптацію дітей.
Вивчивши та врахувавши причини виникнення труднощів у навчанні дітей з особливими потребами, уроки в нашій школі побудовані на особистісному підході до кожної дитини, її рівня розвитку, рівня знань, стану здоров’я, темпу навчання, сили нервової системи.
Особливістю такого навчання є ще й наявність більшої кількості наочно-образних посібників, різноманітних ілюстрацій, використання комп’ютерних програм, створення спеціальних індивідуалізованих навчальних зошитів тощо. Вчителям необхідно постійно працювати над розробкою та вдосконаленням методик роботи з дітьми зі спеціальними потребами.
Таким чином, діти з особливими освітніми потребами отримують потрібний їм педагогічний та психологічний супровід, що надає їм можливість впевнитись у своїх силах, не впадати в пригнічений депресивний стан та рости у всіх відношеннях.
 
( Матеріали до статті підготувала координатор проекту СОП  школи «Сяйво» Горностай Л.В. )

Декілька слів потрібно сказати про матеріально-методичне забезпечення школи. Сьогодні школа оснащена сучасними новітніми технологіями. Комп'ютерна база школи та робота в мережі Інтернет широко використовується в навчально-виховному процесі. Кожен навчальний кабінет забезпечений сучасними методиками та посібниками для ефективного навчання та виховання учнів.